Sunday, 17 Jan 2021

PO PRÁZDNINÁCH JSME SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI 7. ZÁŘÍ.

Další tančírnu plánujeme hned po odeznění epidemie.
Nashledanou v lepších časech !